IX. BILTZARRA - IX CONGRESO - IX CONGRESSO

Izen ematea eta kuotak - Inscripción y cuotas - Inscrição e quotas

PROFESIONALAK ETA KOMUNIKATZAILEAK

PROFESIONALES Y COMUNICANTES

PROFISSIONAIS E COMUNICANTES

DOCOMOMO Ibéricoko LAGUNAK

AMIGOS DE DOCOMOMO Ibérico

AMIGOS DOCOMOMO Ibérico

ESTUDIANTES

IKASLEAK

ESTUDANTES

195 €

150 €

65 €

Izen-ematearen ordainketaren  barne daude  biltzarrerako sarrera, biltzarrean zehar banatuko den materiala eta kafe orduko aperitibo eta mokaduak.

 

Ikasleek eta DOCOMOMO Ibéricoko lagunek egiaztagiriak (karneta) aurkeztu beharko dute biltzarrean jarriko den erregistro mahaiean.

 

Izen-emateko azken eguna 2016ko azaroaren 14a izango da.

 

Biltzarrean izen-ematearen barne ez daude hegaldien erreserbak, garraiobideak eta ostatua, nahiz eta hau guztiaren inguruan interesgarria izan daitekeen informazioa emango duen antolak untzak.

 

 

El pago de la inscripción incluye asistencia al congreso, material proporcionado durante el mismo y los aperitivos y refrigerios de las pausas para el café.

 

A los estudiantes y a los amigos de DOCOMOMO Ibérico se les requerirán los carnets correspondientes en la mesa de registro del congreso.

 

Fecha límite de inscripción será el día 14 de noviembre de 2016-08-19.

 

La inscripción al congreso no incluye reservas de vuelo ni medios de transporte; ni tampoco las reservas de alojamiento correspondientes, aunque se proporcionará información de interés sobre las reservas de alojamiento desde el congreso.

 

O pagamento da inscrição inclui assistência ao congresso, material proporcionado durante o mesmo e os aperitivos e refrigerios das pausas para o café.

 

Aos estudantes e aos amigos de DOCOMOMO Ibérico  eles vão exigir os cartões correspondentes na mesa de registo do congresso.

 

Data limite de inscrição será o dia 14 de novembro de 2016.

 

A inscrição ao congresso não inclui reservas de voo nem meios de transporte; nem também não as reservas de alojamento correspondentes, embora proporcionar-se-á informação de interesse sobre as reservas de alojamento desde o congresso.