IX. BILTZARRA - IX CONGRESO - IX CONGRESSO

DR. JOSÉ ÁNGEL SANZ ESQUIDE DOKTOREA

Bartzelonan burutu zituen arkitekturako ikasketak eta 1977. urtean lizentziatu zen. 1989. urtetik  Vallèseko Unibertsitateko Arkitekturako Goi Eskola Teknikoan Arkitekturaren Historia (Arkitektura Garaikidearen Maisuak) gaia irakasten du. Aldi berean, ikerketa artistikoan dihardu, erakunde desberdinentzako ikerketa-proiektuak eta aholkularitza lanak egiten.

Garatzen ari den ikerketa-lerro nagusia arkitektura garaikidearena da, 30. hamarkadako arkitekturan ardaztuta, eta bereziki Grupo Norte del Gatepacen. Liburu andana argitaratu ditu, eta beste hainbeste artikulu aldizkari espezializatuetan. Dibulgazio- eta zientzia- solasaldi eta kongresu desberdinetan bere parte-hartzea ohikoa bihurtu da. Zenbait erakusketetan komisarioa ere izan da, hauek dira aipagarrienak: José Ramón Anda, los límites de la materia, 2008an TECLA SALAn, L'Hospitalet de Llobregat; AC Contemporánea. La revista del GATEPAC, Reina Sofia Museoarentzat; La arquitectura danesa en torno a Finn Juhl. Tradición y experimento en el mobiliario danés, TECLA SALAn hau ere 2010ean. Guztiak katalogo batez lagunduak joan dira.

Cursó estudios de arquitectura en Barcelona, licenciándose en 1977. Desde 1989 compagina su labor como profesor de la Universidad, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, impartiendo asignaturas de Historia de la Arquitectura (Los Maestros de la Arquitectura Contemporánea) con su labor de investigación artística realizando proyectos de investigación y asesoramiento para diferentes instituciones.

En su línea de investigación destaca el estudio de la arquitectura contemporánea, centrándose en la arquitectura de los años treinta y con especial hincapié en el Grupo Norte del Gatepac. Tiene publicados un buen número de libros y artículos en revistas especializadas y es habitual su participación en distintos coloquios y congresos, tanto de carácter divulgativo como científico. Ha sido también comisario de diversas exposiciones destacando, "José Ramón Anda, los límites de la materia", 2008 en TECLA SALA, L'Hospitalet de Llobregat, "AC Contemporánea. La revista del GATEPAC" para el Museo Reina Sofía ,o"La arquitectura danesa en torno a FinnJuhl. Tradición y experimento en el mobiliario danés" en TECLA SALA en 2010, todas ellas con sus correspondientes catálogos.

Cursó estudos de arquitetura em Barcelona, licenciando-se em 1977. Desde 1989 compartilha o seu labor como professor da Universidade, na Escola Técnica Superior de Arquitetura do Vallès, dando matérias de História da Arquitetura (Os Maestros da Arquitetura Contemporânea) com o seu labor de investigação artística realizando projetos de investigação e assessoramento para diferentes instituições. Na sua linha de investigação destaca o estudo da arquitetura contemporânea, centrando na arquitetura dos anos trinta e com especial hincapié no Grupo Norte do Gatepac. Tem publicados um bom número de livros e artigos em revistas especializadas e é habitual a sua participação em diferentes coloquios e congressos, tanto de carácter divulgativo como científico. foi também comissário de diversas exposições destacando, José Ramón Anda, os limites da matéria, 2008 em TECLA SALGA, L'Hospitalet de Llobregat, AC Contemporânea. A revista do GATEPAC para o Museu Reina Sofía ,ou A arquitetura dinamarquesa em torno de FinnJuhl. Tradição e experimento no mobiliário dinamarquês em TECLA SALGA em 2010, todas elas com os seus correspondentes catálogos.

DR. JOSÉ ÁNGEL MEDINA MURUA DOKTOREA

2000. urtean arkitekto bihurtua, karrera amaierako Schindler Sariarekin, eta 2005ean Arkitekturan doktoretza lortu zuen Nafarroako Unibertsitatean. 2000. urtetik unibertsitate horretako Arkitektura Eskolako Proiektuen departamentuan dihardu. Bere tesia –Zuricheko GTA Instituten amaitu zuena- 30. hamarkadan Espainiako Mugimendu Modernoaren ingurukoa izan da, eta bereziki Labayen eta Aizpurua arkitektoen ibilbideari buruzkoa. Ikerketa honetako emaitzak nazioarteko argitalpen eta kongresuetan dibulgatuak izan dira.

Bestalde, zenbait ikastaro eta konferentzia eman ditu honako lekuetan: Monterreyko Politeknikoan (Mexico), Ekuadorreko La Pontificia Unibertsitate Katolikoan, Columbia Universityko Arkitektura Eskolan (New York), edota Einsiedelngo Stiftung Bibliothek Werner Oechslinen eta Zuritcheko Politeknikoan (Suiza). 2012 eta 2015 urteen artean Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolako zuzendaria izan da.

Bestalde, ikerketa eta irakaskuntza lan hau praxi profesionalarekin uztartu du eta aitorpen desberdinak eskuratu ditu, besteak beste: SALONI eta VETECO saria, 1000x European Architectsen aukeratua izatea edota España PRÓXIMA katalogoan izendatua.

Arquitecto en 2000, con Premio Schindler Fin de Carrera, y Doctor en 2005 por la Universidad de Navarra, está vinculado al departamento de Proyectos de su Escuela de Arquitectura desde 2000. Su tesis –finalizada en el GTA Institute de la ETH de Zúrich–, se centró en el desarrollo del Movimiento Moderno en la España de los años 30, y en particular en la trayectoria de los arquitectos Labayen y Aizpurua. Los resultados de esta investigación han sido divulgados en numerosas publicaciones y congresos internacionales.

Asimismo, ha impartido y participado en cursos y conferencias en el Politécnico de Monterrey, México, La Pontificia Universidad Católica de Ecuador o en el Escuela de Arquitectura de Columbia University, en Nueva York o en la StiftungBibliothek Werner Oechslin en Einsiedeln y en el Politécnico de Zúrich, en suiza. Entre 2012 y 2015, ha sido Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Por otra parte, esta labor investigadora y docente se complementa con la práxis profesional de la arquitectura, merecedora de distintos reconocimientos como los premios SALONI, VETECO, la selección en el libro 1000x EuropeanArchitects o en el catálogo dedicado a arquitectos jóvenes de España PRÓXIMA.

Arquiteto em 2000, com Prêmio Schindler Fim de Carreira, e Doutor em 2005 pela Universidade de Navarra, está vinculado ao departamento de Projetos da sua Escola de Arquitetura desde 2000. A sua tese –finalizada no GTA Institute da ETH de Zurique–, centrou-se no desenvolvimento do Movimento Moderno na Espanha dos anos 30, e designadamente na trajetória dos arquitetos Labayen e Aizpurua. Os resultados desta investigação foram divulgados em numerosas publicações e congressos internacionais.

Assim mesmo, deu e participado em cursos e conferências no Politécnico de Monterrey, México, A Pontificia Universidade Católica de Equador ou em   a Escola de Arquitetura de Columbia University, em Nova York ou na Stiftung Bibliothek Werner Oechslin em Einsiedeln e no Politécnico de Zurique, em suíça. Entre 2012 e 2015, foi Diretor da Escola de Arquitetura da Universidade de Navarra.

Por outra parte, este labor investigador e docente complementa-se com a práxis profissional da arquitetura, merecedora de diferentes reconhecimentos como os prêmios SALONI, VETECO, a seleção no livro 1000x European  Architects ou no catálogo dedicado a arquitetos jovens de Espanha PRÓXIMA.

DRA. VICTORIA ATECA AMESTOY DOKTOREA

Victoria Ateca Amestoy Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia Analisiaren Oinarriak II departamentuan irakasle elkartua da. Kultura Ondarearen kudeaketan masterra Madrilgo Complutense Unibertsitatean eta Ekonomian doktorea Málagako Unibertsitateagatik. 2004. urtean SGAE-Fundación Autor de Investigación en el Mercado Cultural 2003/2004-ren saria jaso zuen Demanda y provisión de bienes y servicios culturales doktoretza-tesiagatik.

Enpresa pribatuan (TRAMA, Gestión Cultural y Turística, S.L.) kultura proiektuen diseinuak eta kudeaketan lan egin du eta elkarte profesional eta zientifikoetako parte-hartzaile izan da (Association for Cultural Economics International eta Asociación Española de Gestores de Patrimonio Culturaleko zuzendaritza batzordeko partaide). 2012. urtetik Compendium of Cultural Policies and Tres in Europe-an kolaboratzen du eta nazioarteko zenbait proiektuetan parte hartu du, besteak beste, Observatorio Iberoamericano de Cultura(OEI), Parts: Participation in the Arts – Network of Economic Research (Irlanda-España), PUCK – Assessing Effective Tools to Enhance Cultural Participation (Cultura 2007-2013), eta  MAPSI – Managing Arts Projects with Societal Impact” (Lifelong Learning).

Victoria Ateca Amestoy es profesora Agregada en el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Es Máster en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Economía por la Universidad de Málaga. En 2004 recibió el Premio SGAE-Fundación Autor de Investigación en el Mercado Cultural 2003/2004 por el proyecto de la tesis doctoral “Demanda y provisión de bienes y servicios culturales”.

Ha trabajado en el diseño y gestión de proyectos culturales en la empresa privada (TRAMA, Gestión Cultural y Turística, S.L.) y en asociaciones profesionales y científicas (junta directiva de la Associationfor Cultural Economics International y de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural). Sus áreas de investigación son la economía de la cultura, la economía del comportamiento y los indicadores sociales. Colabora desde 2012 en el Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe y ha participado en otros proyectos internacionales como el “Observatorio Iberoamericano de Cultura” (OEI), “PArts: Participation in theArts – Network of EconomicResearch” (Irlanda-España), “PUCK – AssessingEffective Tools to Enhance Cultural Participation”(Cultura 2007-2013), y “MAPSI – ManagingArtsProjectswithSocietalImpact” (LifelongLearning).

Vitória Ateca Amestoy é professora Agregada no Departamento de Fundamentos da Análise Económica II da Universidade do País Basco/Euskal Herriko Unibertsitatea. É Mestrado em Gestão do Património Cultural pela Universidade Complutense de Madrid e Doutora em Economia pela Universidade de Málaga. Em 2004 recebeu o Prêmio SGAE-Fundação Autor de Investigação no Mercado Cultural 2003/2004 pelo projeto da tese doctoral Demanda e provisão de bens e serviços culturais.

trabalhou no desenho e gestão de projetos culturais na empresa privada (TRAMA, Gestão Cultural e Turística, S.L.) e em associações profissionais e científicas (junta diretiva da Association for Cultural Economics International e da Associação Espanhola de Gestores de Património Cultural). As suas áreas de investigação são a economia da cultura, a economia do comportamento e os indicadores sociais. Colabora desde 2012 no Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe e participou em outros projetos internacionais como o Observatório Iberoamericano de Cultura (OEI), PArts: Participation in theArts – Network of Economic Research (Irlanda-Espanha), PUCK – Assessing Effective Tools to Enhance Cultural Participation (Cultura 2007-2013), e MAPSI – Managing Arts Projectswith Societal Impact (Lifelong Learning).

D.  JOAO CARLOS DOS SANTOS JAUNA

Joao Carlos Dos Santos Lisboako Unibertsitate Teknikoko Arkitektura fakultatean lizentziatu da eta A Coruñako Arkitektura Goi Eskola Teknikoan Errestaurazioan masterra eskuratu du. Portugaleko Institutuko Arkitektura Ondarean lan egin du, Iparraldeako Lurralde Zuzendaritzako Kultura koordinatzailea izan zen kultura ondareko obrak, kontserbazioa eta  zaharberritzeko sektorean eta gaur egun, Portulageko Kultura Ondarearen Zuzendaritza Orokorreko zuzendariordea da. Portoko Artistika Goi Eskolan irakasle izan da, eta egun Oportoko Universidade Lusófonan eta Viseuko Unibertsitateko Katolikoan irakasten jarraitzen du. Zaharberritzea, berreskurapena eta birgaitze eremuko proiektuen egilea da.

Sariak:

1997 Saria: 3. Bienal Internacional de Arquitectura de S. Paulo, Baseilen, Historia Ondarean kategorian; Moncorvoko Udal Liburutegiko proiektua aurkeztu zuen, obra honetako egileetako bat delarik.

2002_Saria: Promozio pribatuko kategorian INH 2002, Milheirosen, Maia.

2009_Lehen Saria: Miami + Beachen (AEB) Urrezko Domina, Bragako San Martinho de Tibães Monastegian nobiziotegian eta hegoaldeko alboan dagoen jangelako klaustroko berreskurapen eta birgaitze proiektuarengatik.

2010_ Europa Nostra Sariko gorapena Tibães Monastegiko berreskurapen eta birgaitze proiektuarengatik.

Joao Carlos dos Santos es licenciado en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa y Máster en Restauración Arquitectónica por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña. Trabajó en el Instituto Portugués de Patrimonio Arquitectónico, fue coordinador del sector de obras, conservación y restauración del patrimonio cultural de la Dirección Regional de Cultura del Norte, y es actualmente subdirector de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Portugal. Enseñó en la Escuela Superior Artística de Porto, y ejerce actualmente la actividad docente en la UniversidadeLusófona de Oporto y la Universidad Católica de Viseu. Es autor de proyectos de que incluyen el área de restauración, recuperación y rehabilitación.

Premios:

1997_Premio "3ª Bienal Internacional de Arquitectura de S. Paulo", en Brasil, en la categoría de "Patrimonio Histórico", al que concurrió con el proyecto de la Biblioteca Municipal de Moncorvo, de la que esco-autor.

2002_Premio en categoría de promoción privada "INH 2002, en Milheiros,Maia.

2009_1er Premio | Medalla de Oro en la Bienal de Miami + Beach, EE.UU., con el proyecto de recuperación y rehabilitación del noviciado, el ala sur y el claustro del refectorio del Monasterio de San Martinho de Tibães, en Braga.

2010_"elogio” del Premio Europa Nostra" de 2010, con el proyecto de recuperación y rehabilitación del Monasterio de Tibães.

Joao Carlos dois Santos é licenciado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e Mestrado em Restauração Arquitectónica pela Escola Técnica Superior de Arquitetura da Corunha. Trabalhou no Instituto Português de Património Arquitectónico, foi coordenador do setor de obras, conservação e restauração do património cultural da Direção Regional de Cultura do Norte, e é atualmente subdirector da Direcção-geral de Património Cultural de Portugal. Ensinou na Escola Superior Artística de Porto, e exerce atualmente a actividad docente na Universidadee Lusófona do Porto e a Universidade Católica de Viseu. É autor de projetos de que incluem a área de restauração, recuperação e reabilitação. Prêmios:

1997_Prêmio 3ª Bienal Internacional de Arquitetura de Séc. Paulo, no Brasil, na categoria de Património Histórico, ao que coincidiu com o projeto da Biblioteca Autárquica de Moncorvo, da que esco-autor.

2002_Prêmio em categoria de promoção privada INH 2002, em Milheiros, Maia.

2009_1er Premeio | Medalha de Ouro na Bienal de Miami + Beach, EEUU, com o projeto de recuperação e reabilitação do noviciado, a asa sul e o claustro do refectorio do Mosteiro de San Martinho de Tibães, em Braga.

2010_elogio do Premeio a Europa Nostra de 2010, com o projeto de recuperação e reabilitação do Mosteiro de Tibães.

DÑA. MARGHERITA SANI, MA

Margherita Sani Literatura eta Filosofian lizentziatua da ( Bolognako Unibertsitatea) eta Museo eta Galerien Kudeaketan MA (City University of London).

1985. urtetik Instituto Beni Culturali de Emilia-Romagnan lan egiten du, eta bertako nazioarteko proiektuen arduraduna da, bereziki Hezkuntza Museoetan, Etengabeko Hezkuntza eta Kulturen Arteko Elkarrizketei buruzkoena. Azken 15 urteetan EBak finantzatutako nazioartekok zenbait proiektu diseinatu eta kudeatu ditu. Horietako batzuk  praktika onen adibide gisa hartu ditu Europar Batasunak. Azkenak, LEM, Th eLearning Museum Networkek, Europako 25 herrialdeetako, AEBtako eta Argentinako 85 erakunde bildu ditu.

MargheritaSani es licenciada en Literatura y Filosofía (Universidad de Bologna) y MA en

Gestión de Museos y Galerías (City University of London).

Desde 1985 trabaja en el Istituto Beni Culturali de Emilia-Romagna, donde está encargada de proyectos internacionales, en particular los relativos a Educación en Museos, Educación Permanente y Diálogo Intercultural. En los últimos 15 años ha diseñado y gestionado diversos proyectos internacionales y financiados por la UE, algunos de los cuales han sido distinguidos como ejemplo de buenas prácticas por la Unión Europea. El más reciente, LEM, TheLearningMuseum Network ha reunido a 85 organizaciones de 25 países europeos, USA y Argentina.

MargheritaSani é licenciada em Literatura e Filosofia (Universidade de Bologna) e MA em Gestão de Museus e Galerías (City University of London). Desde 1985 trabalha no Istituto Beni Culturali de Emilia-Romagna, onde está encarregada de projetos internacionais, designadamente os relativos a Educação em Museus, Educação Permanente e Diálogo Intercultural. Nos últimos 15 anos desenhou e gerido diversos projetos internacionais e financiados pela UE, alguns dos quais foram distinguidos como exemplo de boas práticas pela União Européia. O mais recente, LEM, The Learning Museum Network reuniu a 85 organizações de 25 países europeus, USA e Argentina.

D. BIXENTE TABERNA IRAZOKI JAUNA

Iruñeako Udaleko Hirigintza eta Etxebizitzako zuzendaria. Hirigintzako Gerentziako kudeatzailea. UPV/EHUko Arkitektura Goi Eskola Teknikoan Hirigintza gaiko irakaslea da. Hiri-planifikazioko zenbait ekintzetan parte hartu du,

Director de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del mismo. Es profesor de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/EHU. Ha participado en distintas actividades relacionadas con la planificación urbana, y colaborado en diferentes publicaciones como con Iñaki Galarraga Aldanondo en “La Vasconia de las ciudades”.

Diretor de Urbanismo e Morada da Câmara municipal de Pamplona. Gerente da Gerencia de Urbanismo do mesmo. É professor de Urbanismo na Escola Técnica Superior de Arquitetura da UPV/EHU. participou em diferentes atividades relacionadas com o planejamento urbano, e colaborado em diferentes publicações como com Iñaki Galarraga Aldanondo na Vasconia das cidades.